Search form

ʻEkisotosi 29:20

20Pea te ke tāmateʻi ʻae sipitangata, pea ʻomi hono toto, pea ʻai ia ʻi he potu ʻi ʻolunga ʻoe telinga toʻomataʻu ʻo ʻElone, pea ki he potu ʻi ʻolunga ʻoe telinga toʻomataʻu ʻo hono ngaahi foha, pea ki he motuʻa nima ʻo honau nima toʻomataʻu, pea ki he motuʻa vaʻe ʻo honau vaʻe toʻomataʻu, pea luluku ʻae toto ki he feilaulauʻanga ʻo takatakai.