Search form

ʻEkisotosi 29:21

21Pea te ke toʻo ʻae toto ʻaia ʻoku ʻi he feilaulauʻanga, pea mo e lolo tākai, ʻo luluku ʻaki ʻa ʻElone, mo hono ngaahi kofu, mo hono ngaahi foha, pea mo e ngaahi kofu ʻo hono ngaahi foha mo ia: pea ʻe fakatapui ia, mo hono ngaahi kofu, mo hono ngaahi foha, mo e ngaahi kofu ʻo hono ngaahi foha.