Search form

ʻEkisotosi 29:22

22Pea te ke toʻo foki mei he sipitangata ʻae ngako, mo e tuʻungaiku, mo e ngako ʻoku ne ʻufiʻufi ʻae toʻotoʻonga ʻi loto, mo e ʻahu ʻi ʻolunga ʻi he ʻate, mo e kofuua ʻe ua, mo e ngako ʻoku ʻi ai, mo e alanga muʻa toʻomataʻu he ko e sipitangata ia ʻoe fakatapui: