Search form

ʻEkisotosi 29:24

24Pea te ke ai ia kotoa pē ki he nima ʻo ʻElone, pea mo e nima ʻo hono ngaahi foha: pea ke lieliaki ia, ko e feilaulau lieliaki ia ʻi he ʻao ʻo Sihova.