Search form

ʻEkisotosi 29:27

27Pea te ke fakatapui ʻae fatafata ʻoe feilaulau lieliaki, mo e alanga muʻa ʻoe feilaulau hiki hake, ʻaia ʻoku lieliaki, pea ʻoku hiki hake: ʻae sipitangata ʻoe fakatapui, ʻio, ʻo ia ʻoku ʻa ʻElone, mo ia ʻoku ʻa hono ngaahi foha.