Search form

ʻEkisotosi 29:32

32Pea ʻe kai ʻe ʻElone mo hono ngaahi foha ʻae kakano ʻoe sipitangata, mo e mā ʻoku ʻi he kato, ʻi he veʻe matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai.