Search form

ʻEkisotosi 29:33

33Pea te nau kai ʻae ngaahi meʻa ko ia, ʻaia naʻe fai ʻaki ʻae fakalelei, ke fakanofo mo fakatapui ʻakinautolu: ka ʻe ʻikai kai ia ʻe ha tokotaha kehe, he ʻoku tapu ia.