Search form

ʻEkisotosi 29:38

38¶ “Pea ko e meʻa ʻeni ʻaia te ke ʻatu ʻi he funga ʻoe feilaulauʻanga: ko e lami ʻe ua ʻoe ʻuluaki taʻu maʻuaipē ʻi he ʻaho kotoa pē.