Search form

ʻEkisotosi 29:4

4Pea te ke ʻomi ʻa ʻElone mo hono ngaahi foha ki he matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai, pea ke kaukauʻi ʻakinautolu ʻaki ʻae vai.