Search form

ʻEkisotosi 29:42

42Ko eni ʻae feilaulau tutu ke fai homou ngaahi toʻutangata ʻi he ʻao ʻo Sihova ʻi he matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai; ʻaia teu fetaulaki ai mo kimoutolu, ke lea ai kiate koe.