Search form

ʻEkisotosi 29:44

44Pea te u fakatapui ʻae fale fehikitaki ʻoe fakataha, mo e feilaulauʻanga: Teu fakatapui foki ʻa ʻElone mo hono ngaahi foha, ke nau ngāue kiate au ʻi he ngāue ʻae taulaʻeiki.