Search form

ʻEkisotosi 29:46

46Pea te nau ʻilo ko au ko Sihova ko honau ʻOtua, ne u ʻomi ʻakinautolu mei he fonua ko ʻIsipite, koeʻuhi ke u nofo ʻiate kinautolu: Ko au ko Sihova ko honau ʻOtua.