Search form

ʻEkisotosi 29:5

5Pea te ke ʻomi ʻae ngaahi kofu, pea ʻai kia ʻElone ʻae kofutuʻa, mo e kofu ʻoe ʻefoti, mo e ʻefoti, mo e sīfafatafata, ʻo nonoʻo ʻaki ia ʻae noʻo fakanikonikoʻi ʻoe ʻefoti: