Search form

ʻEkisotosi 29:9

9Pea te ke nonoʻo ʻa ʻElone mo hono ngaahi foha ʻaki ʻae ngaahi noʻo, pea ʻai mo e ngaahi tatā kiate kinautolu: pea ko e ngāue ʻae taulaʻeiki ʻe ʻanautolu ia ʻi he fekau tuʻumaʻu pe: pea te ke fakatapui ʻa ʻElone mo hono ngaahi foha.