Search form

ʻEkisotosi 30:10

10Pea ʻe fai ʻe ʻElone ʻo tuʻo taha ʻi he taʻu ʻae fakalelei ʻi he ngaahi nifo ʻo ia ʻaki ʻae toto ʻoe feilaulau fakalelei maʻae angahala: tuʻo taha ʻi he taʻu te ne fai ʻae fakalelei ʻi ai ʻi homou ngaahi toʻutangata ko e meʻa tapu lahi ia kia Sihova.”