Search form

ʻEkisotosi 30:13

13Ko eni ia te nau ʻatu: ko ia kotoa pē ʻoku kau mo kinautolu kuo lau, ʻe ʻatu hono vaeuaʻanga ʻoe sikeli ʻo fakatatau ki he sikeli ʻoe fale fehikitaki: (pea ko e kela ʻe uofulu ʻae sikeli,) ko hono vaeuaʻanga ʻoe sikeli ko e feilaulau ia kia Sihova.