Search form

ʻEkisotosi 30:14

14Ko ia kotoa pē ʻoku kau mo kinautolu kuo lau, mei he taʻu ʻe uofulu ʻo ʻene motuʻa ʻo fai hake, te nau ʻomi ha feilaulau kia Sihova.