Search form

ʻEkisotosi 30:15

15‌ʻE ʻikai ʻatu ha meʻa lahi hake ʻe he koloaʻia, pea ʻoua naʻa ʻatu ke siʻi hifo ʻe he masiva ʻi he vaeuaʻanga ʻoe sikeli, ʻoka nau ka ʻatu ʻae meʻaʻofa kia Sihova, ke fai ʻaki ʻae fakalelei koeʻuhi ko honau laumālie.