Search form

ʻEkisotosi 30:2

2Ko e hanga ʻe ua ʻa hono lōloa, mo e hanga ʻe ua ʻa hono māukupu; ʻe tatau pe hono potu ʻe fā: pea ko e hanga ʻe fā ʻa hono māʻolunga: pea ko hono ngaahi nifo ʻe ʻi he meʻa pe ko ia.