Search form

ʻEkisotosi 30:20

20‌ʻI heʻenau hū ki he fale fakatahaʻanga ʻoe kakai, te nau fanofano ʻaki ʻae vai, telia naʻa nau mate; pe ʻi heʻenau haʻu ʻo ofi ki he feilaulauʻanga ke ngāue, ke tutu ʻae feilaulau kuo ngaohi ʻaki ʻae afi kia Sihova: