Search form

ʻEkisotosi 30:3

3Pea te ke ʻaofi ʻaki ia ʻae koula haohaoa, ʻa hono funga mo hono ngaahi kaokao ʻo takatakai ia, mo hono ngaahi nifo; pea te ke ngaohi ki ai ʻae tatā koula ke takatakai.