Search form

ʻEkisotosi 30:36

36Pea te ke tuki hono meʻa siʻi ke fakaikiiki, ʻo ai ia ʻi he ʻao ʻoe fuakava ʻi he fale fakatahaʻanga ʻoe kakai, ʻaia te u fakafetaulaki ai kiate koe: ʻe ʻiate kimoutolu ia ko emeʻa tapu lahi.