Search form

ʻEkisotosi 30:37

37Pea koeʻuhi ko e meʻa namu kakala te ke ngaohi, ʻoua naʻa mou ngaohi maʻamoutolu ʻo fakatatau mo hono ngaohi ʻo ia: ʻe ʻiate koe ia ko emeʻa tapu kia Sihova.