Search form

ʻEkisotosi 30:6

6Pea te ke tuku ia ʻi he tuʻa puipui ʻoku ofi ki he puha ʻoe fuakava, ʻi he ʻao ʻoe nofoʻanga ʻaloʻofa, ʻaia ʻoku ʻi ʻolunga ʻi he fuakava, ʻaia te u fakafetaulaki ai mo koe.