Search form

ʻEkisotosi 30:7

7Pea ʻe tutu ʻi ai ʻe ʻElone ʻae meʻa namu kakala ʻi he pongipongi kotoa pē: ʻi heʻene teuʻi ʻae ngaahi maama, te ne tutu ai ʻae meʻa namu kakala.