Search form

ʻEkisotosi 30:8

8Pea ka tutu ʻe ʻElone ʻae ngaahi maama ʻi he efiafi, pea ʻe tutu ʻe ia ʻae meʻa namu kakala ki ai, ko e meʻa namu kakala maʻuaipē ia ʻi he ʻao ʻo Sihova ʻi homou ngaahi toʻutangata kotoa pē.