Search form

ʻEkisotosi 34:15

15Telia naʻa mou fai ʻae fuakava mo e kakai ʻoe fonua, pea nau ʻalu ʻo tango ki honau ngaahi ʻotua, pea fai ʻae feilaulau ki honau ngaahi ʻotua, pea ui koe ʻe ha tokotaha, pea ke kai ʻi heʻene feilaulau;