Search form

ʻEkisotosi 35:15

15Mo e feilaulauʻanga ʻoe meʻa namu kakala, mo hono haʻamo, mo e lolo tākai, mo e meʻa namu kakala, mo e puipui ke tautau ʻi he matapā ʻi he hūʻanga ʻoe fale fehikitaki.