Search form

ʻEkisotosi 35:16

16Ko e feilaulauʻanga ʻoe feilaulau tutu, mo hono meʻa vangavanga palasa mo hono haʻamo, mo hono ngaahi nāunau kotoa pē, ko e sene mo hono tuʻunga,