Search form

ʻEkisotosi 35:17

17Ko e ngaahi puipui tautau ʻoe lotoʻā, ko hono ngaahi pou, mo honau ngaahi tuʻunga, mo e ngaahi puipui tautau ki he matapā ʻoe lotoʻā,