Search form

ʻEkisotosi 35:19

19Ko e ngaahi kofu ki he ngāue, ke fai ʻaki ʻae ngāue ʻi he potu tapu, ko e ngaahi kofu tapu kia ʻElone ko e taulaʻeiki, mo e ngaahi kofu ki hono ngaahi foha ke ngāueʻaki ʻi he ngāue fakataulaʻeiki.”