Search form

ʻEkisotosi 35:21

21Pea naʻa nau haʻu, ʻaia kotoa pē naʻe langaʻi ia ʻe hono loto, mo ia kotoa pē kuo fakalotolelei ia ʻe hono laumālie, ʻonau ʻomi ʻae meʻaʻofa kia Sihova ki he ngāue ʻoe fale fakatahaʻanga ʻoe kakai, pea ki hono ngāue kotoa pē, pea ki he ngaahi kofu tapu.