Search form

ʻEkisotosi 35:22

22Pea naʻa nau haʻu, ʻae tangata mo e fefine, ʻakinautolu kotoa pē naʻe loto lelei, ʻo ʻomi ʻae ngaahi vesa, mo e ngaahi hau, mo e ngaahi mama, mo e ngaahi noʻo, ko e teunga koula kotoa pē: pea ko e tangata kotoa pē naʻe ʻomi meʻa naʻe ʻatu ʻae koula kia Sihova.