Search form

ʻEkisotosi 35:24

24Ko ia kotoa pē naʻe ʻatu ha meʻaʻofa ʻi he siliva mo e palasa naʻe ʻomi ʻe ia ʻae meʻaʻofa kia Sihova; pea ko e tangata kotoa pē, naʻe ʻiate ia ʻae ʻakau ko e sitimi ki ha ngāue ʻe taha ʻi he ngāue, naʻe ʻomi ia.