Search form

ʻEkisotosi 36:1

1“PEA naʻe toki ngāue ʻa Pesalili mo ʻAholiapi, mo e tangata loto poto kotoa pē, ʻaia naʻe ʻai ki ai ʻe Sihova ʻae poto mo e ʻiloʻanga, ke nau ʻilo ke ngaohi ʻae ngaahi ngāue kehekehe kotoa pē ki he ngāue ʻoe fale tapu, ʻo fakatatau ki he meʻa kotoa pē naʻe fekau ki ai ʻe Sihova.”