Search form

ʻEkisotosi 36:12

12Naʻa ne ngaohi ʻae kavei ʻe nimangofulu ʻi he puipui ʻe taha mo e kavei ʻe nimangofulu ʻi he kapa ʻoe puipui, ʻaia naʻe ʻi he hokoʻanga ʻo hono ua: naʻe fakamaʻu ʻaki ʻae kavei ʻae puipui ʻe taha ki he taha.