Search form

ʻEkisotosi 36:13

13Pea naʻa ne ngaohi ʻae fakamaʻu koula ʻe nimangofulu, ʻo ne fakahoko ʻaki ʻae fakamaʻu ʻae puipui ʻe taha ki he taha: pea naʻe hoko ia ko e fale fehikitaki pe taha.