Search form

ʻEkisotosi 36:17

17Pea ne ngaohi ʻae kavei ʻe nimangofulu ki he kapa ʻi ʻolunga ʻoe puipui ʻi he hokoʻanga, mo ne ngaohi ʻae kavei ʻe nimangofulu ki he kapa ʻoe puipui ʻaia ʻoku ne hoko ki hono ua.