Search form

ʻEkisotosi 36:19

19Pea ne ngaohi ʻae meʻa fakapulonga ki he fale fehikitaki ʻaki ʻae ngaahi kili ʻoe sipitangata tukukula, mo e meʻa fakapulonga ʻe taha ʻi ʻolunga ʻi ai, ko e kili ʻoe pasia.