Search form

ʻEkisotosi 36:22

22Naʻe ua hono mui ki he laupapa ʻe taha, pea tatau pe hono mamaʻo ʻoe taha ki he taha: pea naʻa ne fai pehē pe ki he ngaahi laupapa kotoa pē ʻoe fale fehikitaki.