Search form

ʻEkisotosi 36:25

25Pea ko hono faʻahi ʻe taha ʻoe fale fehikitaki, ʻaia ʻoku hanga ki he tuliki fakatokelau, naʻa ne ngaohi ki ai ʻae laupapa ʻe uofulu,