Search form

ʻEkisotosi 36:26

26Mo honau tuʻunga siliva ʻe fāngofulu ko e tuʻunga ʻe ua ʻi lalo ʻi he laupapa ʻe taha, mo e tuʻunga ʻe ua ʻi lalo ʻi he laupapa ʻe taha.