Search form

ʻEkisotosi 37:10

10¶ Pea naʻa ne ngaohi ʻae palepale ʻaki ʻae ʻakau ko e sitimi: ko e hanga ʻe fā ʻa hono lōloa, mo e hanga ʻe ua hono māukupu ʻo ia, mo e hanga ʻe tolu ʻa hono māʻolunga: