Search form

ʻEkisotosi 37:12

12Pea naʻa ne ngaohi foki ki ai ʻae tapa ke takatakai ia ko e nima ʻe taha hono laulahi: ʻo ne ngaohi ʻae tatā koula ki he tapa ʻo ia ke takatakai.