Search form

ʻEkisotosi 37:19

19Ko e ipu siʻi ʻe tolu ʻi he pasanga ʻe taha kuo ngaohi ʻo hangē ko e fuaʻitelie, ko e teunga potopoto mo e fisi; pea ko e ipu siʻi ʻe tolu kuo ngaohi ʻo hangē ko e fuaʻitelie ʻi he pasanga ʻe taha, ko e teunga potopoto mo e fisi; pea ke pehē pe ʻi he pasanga ʻe ono ʻoku tuʻu ʻi he tuʻunga maama.