Search form

ʻEkisotosi 37:21

21Ko e teunga potopoto ʻe taha ʻi lalo ʻoe pasanga ʻe ua, mo e teunga potopoto ʻe taha ʻi lalo ʻi he pasanga ʻe ua, mo e teunga potopoto ʻe taha ʻi lalo ʻi he pasanga ʻe ua, ʻo fakatatau ki he pasanga ʻe ono ʻoku tuʻu ʻi ai.