Search form

ʻEkisotosi 37:23

23Pea naʻa ne ngaohi hono foʻi maama ʻe fitu, mo hono ngaahi helekosi-maama, mo hono ʻaiʻanga helekosi, ʻaki ʻae koula haohaoa.