Search form

ʻEkisotosi 37:25

25¶ Pea naʻa ne ngaohi ʻae feilaulauʻanga meʻa namu kakala ʻaki ʻae ʻakau ko e sitimi: ko hono lōloa ko e hanga ʻe ua, mo hono māukupu ko e hanga ʻe ua; naʻe potupotu tatau pe: pea ko e hanga ʻe fā ʻa hono māʻolunga; pea ko hono ngaahi nifo naʻe ʻi he meʻa pe ko ia.