Search form

ʻEkisotosi 37:26

26Pea naʻa ne ʻaofi ʻaki ia ʻae koula haohaoa, ʻi hono funga ʻo ia, mo hono ngaahi potu ʻo takatakai, mo hono ngaahi nifo: pea naʻa ne ngaohi foki ki ai ʻae tatā koula ke takatakai.