Search form

ʻEkisotosi 37:29

29¶ Pea naʻa ne ngaohi ʻae lolo tākai tapu, mo e meʻa namu lelei, ʻaki ʻae ngaahi ʻakau nanamu, ʻo taau mo e ngāue ʻae tangata fua vai.